Hiển thị tất cả 20 kết quả

Máy gia nhiệt vòng bi bánh răng hay phôi có trọng lượng đến 3500kg

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

BETEX SUPER Standard Máy gia nhiệt vòng bi, công suất 24 KVA.

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

GIANT DL- 700 Máy gia nhiệt bạc đạn 2000kg, công suất 40kVA

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

Máy gia nhiệt vòng bi BETEX SUPER DL-700, OD max Ø1300mm.

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

Máy nung vòng bi BETEX 40RMD TURBO, đường kính ngoài max 920mm

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

BLF 205 Máy gia nhiệt vòng bi 12kVA, max OD Ø850mm

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

BLF 207 Máy gia nhiệt cảm ứng 24kVA, OD max 1150mm

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

BLF 208 Máy gia nhiệt bánh răng, vòng bi, OD max 1.7m

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

Máy gia nhiệt bánh răng,vòng bi SLF 306 – 18kVA

Máy gia nhiệt bạc đạn đến 3500kg

SLF 307 Smart, Máy gia nhiệt cảm ứng 24kVA, OD max 1150mm