Máy gia nhiệt trung tần MF 3.0, 10kW, gia nhiệt cho kim loại không từ tính

Model BETEX MF 3.0, 10KW

098 712 3398 - sales@mike.vn

Gia nhiệt thông minh, sử dụng cuộn dây cố định, hoặc dây mềm, 2 kênh nhiệt độ. Cho phép lưu trữ nhật ký gia nhiệt, và xuất dữ liệu qua USB. Đặc biệt gia nhiệt được cho kim loại không từ tính như nhôm, đồng, Inox, gang.