Cảo thủy lực di động BETEX BPP, chuyên dụng tháo, lắp bạc lót

Model BPP

098 712 3398 - sales@mike.vn

Cảo thủy lực di động BETEX BPP & BPPS Side Shift. Tải trọng kéo (ứng dụng tháo) max 100 tấn, tải trọng đẩy (ứng dụng lắp) max 68 tấn. Áp suất làm việc max 700 bar. BETEX BPP, với thiết kế bàn đỡ cụm xylanh và ngàm cảo cố định. BPPS Side Shift, với thiết kế cụm đỡ xylanh và ngàm cảo có thể xoay linh động.