Cảo thủy lực di động BETEX HXPM100, 2 chấu, tự định tâm

Model HXPM 100 2-jaw

098 712 3398 - sales@mike.vn

Cảo thủy lực di động HXPM 100, tải trọng max 100 tấn, 2 chấu tự định tâm. Áp suất làm việc max 700 bar. Bơm thủy lực dẫn động bằng điện, cụm van phân phối van tay gạt, Toàn bộ cơ cấu chấp hành của cảo, đều được cấp nguồn bằng bơm thủy lực dẫn động bằng điện.